Kombiner din utdanning med jobb! Velger du Industribachelor ved Westerdals Oslo ACT sitter du igjen med både en bachelorgrad og 1,5 års arbeidserfaring etter 4 år. Du «sparer» dermed et halvt år i forhold til dine medstudenter.
I tillegg får du goder som lønn, PC, mobil og en solid fot innenfor bransjen!

Industribachelor er for deg som ønsker en karriere innen programvareutvikling,
og som ønsker deg solid praktisk erfaring gjennom studiet. Industribachelorstudiet går over 4 studieår, og gir en fullverdig bachelorgrad i tillegg til 1,5 års relevant arbeidserfaring fra konsulentbransjen.

Du starter med tre semestre ved Westerdals Oslo ACT før du jobber ett semester hos Accenture eller Avanade. Deretter fordeles praksis og studietiden i fire semestre til du avlegger endelig eksamen. I praksisperiodene er du å regne som en vanlig ansatt, med alle de rettigheter og plikter som det medfører. Du vil jobbe som en konsulent på reelle prosjekter, og få relevant erfaring. Du vil få tilgang til eksterne og interne kurs, og på den måten få en unik mulighet til kompetansebygging. Du vil bygge nettverk, både hos arbeidsgiveren og på kundesiden, som vil være nyttig i din videre karriere. Og du får lønn mens du gjør det.

Studiet gir 180 studiepoeng og koster akkurat det samme
som våre andre bachelorprogrammer.

Du søker deg inn på studieprogrammene Programmering eller Spillprogrammering og følger vanlig undervisning det første året. På høsten i det andre studieåret søker du på praksisplass direkte hos Accenture eller Avanade, via selskapenes karrieresider. Det foretas så en ansettelsesprosess der aktuelle kandidater blir tildelt praksisplass. Dette er altså et program der det er dine prestasjoner i 1. klasse kombinert med personlige egenskaper som avgjør om du får delta. Dersom du ikke blir tilbudt praksisplass, har du alle muligheter til å fullføre ditt 3-årige bachelorstudium ved Westerdals Oslo ACT.

Søknadsperioden for Industribachelor 2016 starter i september 2015. Ta kontakt med oss om du er interessert i programmet og ønsker flere detaljer.
Accenture: harald.aga@accenture.com
Avanade: catalina.spiridon@avanade.com

Har du spørsmål eller ønsker veiledning om Industribachelor, ta kontakt med
Rolando A. R. Gonzalez ved Westerdals Oslo ACT.